OGŁOSZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA W SPRAWIE ZACHOWANIA SZCZEGÓLNYCH ZASAD HIGIENY, W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

Szanowni Rodzice !

            W związku z informacjami dotyczącymi zagrożenia zachorowania na koronowirusa oraz mając na uwadze zdrowie

i bezpieczeństwo naszych wychowanków i wszystkich pracowników przedszkola, Proszę Państwa o zwracanie szczególnej uwagi i uwrażliwianie  dzieci na przestrzeganie zasad higieny, zwłaszcza rąk.

            Zwracam się również z prośbą o zatrzymanie w domu dzieci przejawiających objawy przeziębienia, gorączkujących, niedoleczonych, kaszlących, czy zakatarzonych.

Mam nadzieję, iż wspólnie podjęte działania profilaktyczne będą miały wpływ na zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa naszych wychowanków.

 Jednocześnie informuję, iż w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia placówki przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy na dziecko do 8 roku życia. (art. 32 ust1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa Dz. U. 2017, poz 1368).

Anna Ciupa
Dyrektor
Przedszkola Miejskiego w Chocianowie