Programy

Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji
w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie w roku szkolnym 2020/2021

 

 

- Program edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla dzieci w wiekuprzedszkolnym

- Program profilaktyczny ,,Mojebezpieczeństwo i zdrowie",,Chocianów i okolice- poznaj,pokochaj to miejsce"

- ,,Gadu- gadu" program logopedyczny

- ,,Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. Programwychowania przedszkolnego"

-,,Wokół przedszkola. Programedukacji przedszkolnej", MACEdukacja

-"Tak dla Jezusa"

-Program przygotowania dzieci przedszkolnych do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

-Program edukacji matematycznej ,,Lubię matematykę"

-Program adaptacyjny Przedszkola Miejskiego w Chocianowie