Zajęcia dodatkowe

                                                                             W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe:
- język obcy,

- rytmika,

- terapia logopedyczna,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- zajęcia rewalidacyjne,

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. 

 

KONSULTACJE Z ZAKRESU PROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

-Konsultacje z pedagogiem przedszkolnym odbywać się będą w pierwsze poniedziałki miesiąca w godzinach 15:00-15:30. (Barbara Potocka)

  -Konsultacje dla Rodziców dzieci uczęszczających na indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywać się będą w pierwsze piątki miesiąca w godzinach 15:30-16:00. (Joanna Łoziak)

-Konsultacje dla Rodziców dzieci uczęszczających na indywidualne lub grupowe zajęcia logopedyczne odbywać się będą w pierwsze poniedziałki miesiąca w godzinach 15:00-15:30. (Aneta Ogrodnik)

-Konsultacje dla Rodziców dzieci uczęszczających na indywidualne zajęcia rewalidacyjne odbywać się będą w pierwsze środy miesiąca w godzinach 15:00-15:30. (Anna Soja)